10واقعیت جالب درباره خواب دیدن

 

 

 

ایسنا: خواب‌ها مى‌توانند جالب، هیجان‌انگیز، وحشتناک و یا صرفاً عجیبو غریب و غیرعادى باشند.

در وبلاگی آمده است: 10 واقعیت درباره خواب توسط پژوهشگران کشف شده استکه شامل موارد زیر است:

 

1- همه خواب مى‌بینند

 

مردها خواب مى‌بینند. زن‌ها خواب مى‌بینند. حتى بچه‌ها خواب مى‌بینند.همه ما خواب مى‌بینیم، حتى کسانى که ادعا مى‌کنند که خواب نمى‌بینند هم خواب مى‌بینند.در واقع، پژوهشگران دریافته‌اند که افراد معمولاً هر شب چند بار خواب مى‌بینند که هرکدام بین 5 تا 20 دقیقه طول مى‌کشد. بنابراین، در یک طول عمر معمولى، افراد به طورمیانگین شش سال را صرف خواب دیدن مى‌کنند!

 

2- اغلب خواب‌ها فراموش مى‌شوند

 

براساس برآوردهاى صورت گرفته توسط آلن هابسون، پژوهشگر خواب، در حدود95 درصد خواب‌ها کوته زمانى پس از بیدار شدن، فراموش مى‌شوند. چرا به یاد آوردن خواب‌هادشوار است؟ براساس یک نظریه، تغییراتى که در مغز در خلال خوابیدن اتفاق مى‌افتد ازپردازش و ذخیره‌سازى اطلاعات که براى شکل دادن حافظه مورد نیاز است، پشتیبانى نمى‌کند.اسکن مغزى از افراد به هنگام خواب نشان داده است که قطعه پیشانى، ناحیه‌اى که نقشىکلیدى در شکل دادن حافظه بازى مى‌کند، در خلال خواب REM (حرکات سریع چشم)، یعنى مرحله‌اى که خواب دیدن اتفاق مى‌افتد، غیرفعالاست.

 

3- همه خواب‌ها رنگى نیستند

 

با وجودى که در حدود 80 درصد خواب‌ها رنگى هستند امّا درصد کمى از افرادادعا مى‌کنند که فقط خواب‌هاى سیاه و سفید مى‌بینند. در یک مطالعه، افرادى که در حالخواب دیدن بودند را از خواب بیدار مى‌کردند و از آ‌نها مى‌خواستند که از یک طیف رنگ،رنگى که مطابق با خوابشان بوده را انتخاب کنند. بیشترین رنگى که انتخاب شد، رنگ‌هاىروشن و ملایم بودند.

 

4- خواب زن‌ها و مردها متفاوت است

 

پژوهشگران به تفاوت‌هایى بین محتواى خواب‌هاى زن‌ها و مردها پى برده‌اند.در یک مطالعه، چنین نتیجه‌گیرى شده است که مردها بیشتر از زن‌ها خواب‌هایى درباره پرخاشگرىمى‌بینند. براساس گفته‌هاى ویلیام دامهوف، پژوهشگر خواب، زن‌ها خواب‌هاى طولانى‌ترو با شخصیت‌ها و اشخاص بیشتر مى‌بینند. در ارتباط با شخصیت‌هایى که نوعاً در خواب‌هاظاهر مى‌شوند، در خواب مردها تعداد شخصیت‌هاى مرد دو برابر تعداد زن‌هاست در حالى کهزن‌ها درباره هر دو جنسیت تقریباً به طور برابر خواب مى‌بینند.

 

5- حیوانات هم احتمالاً خواب مى‌بینند

 

آیا تاکنون سگ یا گربه‌اى را دیده‌اید که پا یا دمش را در هنگام خواب تکانمى‌داده است؟ هر چند با اطمینان نمى‌توان در این مورد صحبت کرد اما پژوهشگران معتقدندکه حیوانات نیز احتمالاً خواب مى‌بینند. حیوانات نیز مانند انسان‌ها، مراحل خواب شاملچرخه‌هاى REM و NREM را طى مى‌کنند. در یک مطالعه، به گوریلى چند نماد بهعنوان ابزار ارتباطى آموخته شد. در یک مقطع، گوریل علامت «شکل خواب» را انتخاب کردو این احتمالاً نشانگر این بود که تجربه خواب دیدن داشته است.

 

6- شما مى‌توانید خواب‌هایتان را کنترل کنید

 

خواب روشن خوابى است که شما با وجودى که هنوز در حال خواب هستید اما ازاین که دارید خواب مى‌بینید آگاهى دارید. در خلال این نوع خواب، شما مى‌توانید غالباًمحتواى خوابتان را کنترل یا هدایت کنید. تقریباً نیمى از مردم مى‌توانند به یاد آورندکه حداقل یکبار چنین خوابى را تجربه کرده‌اند و برخى افراد به دفعات چنین تجربه‌اىرا داشته‌اند.

 

7- هیجانات منفى در خواب‌ها متداول‌ترند

 

در طول یک دوره چهل ساله، کالیون هال، پژوهشگر، بیش از 50 هزار خواب رااز دانشجویان دانشکده ثبت کرد. این گزارش‌ها در خلال دهه 1990 توسط یکى از دانشجویانهال به نام ویلیام دامهوف در دسترس عموم قرار گرفت. گزارش خواب‌ها نشان داد که بسیارىاز هیجانات از جمله شادى، لذت و ترس در خواب‌ها وجود داشته است. متداول‌ترین هیجانىکه در خواب‌ها وجود داشته اضطراب بوده و به طور کلّى هیجانات منفى بسیار بیشتر از هیجاناتمثبت بوده است.

 

8- نابینایان نیز خواب مى‌بینند

 

با وجودى که کسانى که قبل از پنج سالگى بینائیشان را از دست داده‌اند،در دوران بزرگسالى خواب‌هاى تصویرى نمى‌بینند امّا هنوز خواب مى‌بینند. علیرغم فقدانتصاویر، خواب افراد نابینا به همان پیچیدگى و روشنى افراد بیناست. خواب افراد نابینابه جاى حس تصویرى، معمولاً شامل اطلاعاتى از دیگر حواس نظیر صوت، لمس، مزه، شنوایىو بویایى است.

 

9- در هنگام خواب دیدن، عضلاتتان فلج هستند

 

مشخصه خواب REM،مرحله‌اى که خواب دیدن در خلال آن اتفاق می‌افتد، فلج عضلانى است. چرا؟ این پدیده،فقدان کشیدگى طبیعى عضلانى در خواب نام دارد و شما را از حرکت و نقش بازى کردن در خواب‌هایتانبه هنگام خوابیدن باز مى‌دارد. اساساً به دلیل آن که نورون‌هاى حرکتى تحریک نمى‌شوند،بدن شما حرکت نمى‌کند.

 

در برخى موارد، این فلج عضلانى حتى تا 10 دقیقه پس از بیدار شدن نیز ادامهمى‌یابد. وضعیتى که به آن فلج خواب مى‌گویند. آیا تا کنون برایتان پیش آمده که وسطیک خواب وحشتناک از خواب پریده باشید و ببینید که قادر به حرکت نیستید؟ با وجودى کهاین تجربه ترسناکى است امّا به عقیده متخصصان کاملاً عادى است و تنها چند دقیقه طولمى‌کشد تا کنترل عادى عضلانى باز گردد.

 

10- بسیارى از خواب‌ها عمومیت دارند

 

با وجودى که خواب‌ها غالباً به شدّت تحت تأثیر تجربیات فردى ما هستند امّاپژوهشگران دریافته‌اند که برخى موضوعات در بین فرهنگ‌هاى مختلف، بسیار مشترکند. براىمثال، آدم‌ها در سراسر دنیا غالباً خواب‌هایى درباره تحت تعقیب بودن، مورد حمله قرارگرفتن و یا پرت‌شدن مى‌بینند. خواب‌هاى مشترک دیگر شامل رویدادهاى مدرسه، احساس یخ‌زدگىو بى‌حرکتى، دیر رسیدن، پرواز و عریان بودن در بین جمع است.

/ 0 نظر / 2 بازدید