آدمی اگر پیامبر هم باشد

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا
اگر بسیار کار کند، می‌گویند احمق است
اگر کم کار کند، می‌گویند تنبل است
اگر بخشش کند، می‌گویند افراط می‌کند
اگر جمعگرا باشد، می‌گویند بخیل است!
اگر ساکت و خاموش باشد می‌گویند لال است
اگر زبان‌آوری کند، می‌گویند ورّاج و پرگوست
اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند می‌گویند ریاکاراست
و اگر نکند میگویند کافراست و بی‌دین
لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد
و جز ازخداوند نباید ازکسی ترسید
پس آنچه باشید که دوست دارید
.
.
.
شاد باشید ؛ مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود

/ 0 نظر / 26 بازدید