نوشیدنآب میوه صنعتی خطر ابتلاء به سرطان را افزایش می دهد

 

محققان گفتند: در حقیقت زمانی که آب میوه های صنعتی پردازش و بسته بندی می شوند بسیاری ازمواد موجود در میوه که موجب جلوگیری از بروز تومورها می شود از بین می رود.

بهگزارش روزنامه دیلی میل، محققان در این مطالعه تاثیر میوه ها، سبزیجات و آب میوه هایمختلف را بر پیشگیری از ابتلا به سرطان شکم بررسی کردند.

محققانجزئیات رژیم غذایی دو هزار و 200 بزرگسال را بررسی کردند. سپس محققان این افراد رادو سال مورد پیگیری قرار دادند تا دریابند چند نفر از آنها به این بیماری مبتلا میشوند.

محققانمتوجه شدند که مصرف سیب، کلم، گل کلم و یا بروکلی در یک پایه روزانه احتمال ابتلا بهسرطان را کاهش می دهد. اما افرادی که مقدار زیادی آب میوه صنعتی مصرف می کردند با خطربالاتری مواجه بودند.

اینتحقیق نشان داد افرادی که در روز بیش از سه لیوان آب میوه صنعتی مصرف می کنند خطر ابتلابه سرطان رکتوم نوعی از سرطان شکم در آنها بیشتر می شود.

دانشمندانمعتقدند که وجود مقدار زیادی شکر در آب میوه صنعتی ممکن است باعث بروز برخی تومورهاشود.

اینگروه همچنین اعلام کردند: مواد زیاد موجود در آب میوه از جمله الیاف، ویتامین C و مواد شیمیایی که به آنتی اکسیدان معروف هستند و بهپیشگیری از ابتلا به سرطان شکم کمک می کنند در جریان پردازش آب میوه از بین می رود.

نتایجحاصل از این مطالعه در مجله American DieteticAssociation منتشر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید