معرفی روستای قویونقشلاقی واقع در شهرستان هشترود آذربایجان شرقی

 

روستای قویونقشلاقی درفاصله ریلی 517کیلومتری خط راه آهن تهران -تبریز ودرفاصله 17کیلومتری جاده هشترود و مراغه ودرسه راهی قراغاج در کنار آزادراه زنجان وتبریزواقع شده است .این روستا از طرف شمال با روستای سیف الدین رود واز طرف شمال شرق با روستای خواجه غور واز طرف شمال غرب با روستای قشلاق واز شرق با روستای آغداغ رود واز غرب با روستای خورشید واز جنوب با روستای آغداغ کوه همسایه می باشد. نام گذاری این روستا به این نام بخاطر گرم بودن اب هوایی نسبت به روستاههای  همجواربوده وعلت آن قرار گرفتن  دردامنه وطرف افتاب گیر کوههای سیاه رنگ ماسه ای  می باشد.  این روستادرحدودصد خانواربوده واکثریت اهالی باسواد هستند وهمیشه بین اهالی صفاوصمیمیت بوده ودرهمه کارها باهم اتحاد داشته عین یک خانواده متحد زندگی میکنند .همه اهالی شیعه اند ومراسمات مذهبی به صورت منسجم برگزارمیشود .نا گفته نماند که حداقل سیصد خانوار از اهالی در طول سه دهه به خاطر نبودن کارمناسب به شهرهای بزرگی همچون تبریز وتهران کوچ کرده اند. مردم این روستابه شغل کشاورزی ودر ادارات دولتی مشغول به کار هستند .دلیلکارمندبودن اکثریت قرار گرفتن ایستگاه را ه اهن دراین روستاوداشتن مدرسه ازهشتادسال پیش بوده  جوانان این روستا از جوانان معتقدبوده وبه ریش سفیدان احترام زیادی قائل میشوند واز جوانان پاک وشاداب وتحصیل کرده به حساب می ایند.لازم به ذکر است این روستا بزرگانی همچون ایت الله ابوترابی و سردارشهید باباضیایی راتقدیم این سر زمین کرده است.  

    اهالی این روستا میهمان نواز هستند ومقدم همه میهماننان را گرامی میدارند.

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
مینا

خیلی جالب بود ارزو دارم یک روز به روستای شما بیایم و با اهالی خون گرم شما اشنا شوم به امید ان روز موفق باشید

هم کدی

یانیخلی.[تایید][تایید][تایید][شوخی][شوخی] خوب بود