فقط تو رویا

 

چقد دلم می خواست یه شب منو تو تنها می شدیم

 

انقد کوچیک بود دنیا که فقط ما دو تا توش جا می شدیم

 

مجنون یه شب جراتشو می داد امانت دس تو

 

اونوقت ما تا اخر عمر راهی صحرا می شدیم

 

اگر ما اون جوری بودیم نیاز به قایقی نبود

 

اروم سوار موجای بلند دریا می شدیم

 

همه می گن که اسمون خم شده زیر بار عشق

 

اون چیزی نیس ما واسه هم خم می شدیم تا می شدیم

 

اگه یکی دلش نخواس پاییز تموم شه و بره

 

تا ته دنیا واسه اون شب یلدا می شدیم

 

چقده دلم می خواس همه حسرتمونو بخورن

 

مثال عاشقا واسه تموم دنیا می شدیم

 

چقده دلم می خواس دیگه من وتو در میون نبود

 

همدیگه رو می بوسیدیم تا ابد ما می شدیم

 

تقویمای ما اگه امروز خیلی دوس نداشت

 

چشمامونو می بستیم و فردا سحر پا می شدیم

 

چقده دلم می خواس دلت پیش یکی دیگه نبود

 

حتی اگه یه مدتی تنها تنها می شدیم

 

باشه برو نداشتن حوصله رو بهونه کن

 

ما همونائیم که پیش ادما رسوا می شدیم؟

 

تجربه ی اومدنت یه درده مثل رفتنت

 

کاش واسه هم معجزه ی روز نبادا می شدیم

 

بذار که این اخر سری یه دونه ارزو کنم

 

کاشکه ما ها عاشق هم فقط تو رویا می شدیم

 

چقد دلم می خواست یه شب منو تو تنها می شدیم

 

انقد کوچیک بود دنیا که فقط ما دو تا توش جا می شدیم

 

مجنون یه شب جراتشو می داد امانت دس تو

 

اونوقت ما تا اخر عمر راهی صحرا می شدیم

 

اگر ما اون جوری بودیم نیاز به قایقی نبود

 

اروم سوار موجای بلند دریا می شدیم

 

همه می گن که اسمون خم شده زیر بار عشق

 

اون چیزی نیس ما واسه هم خم می شدیم تا می شدیم

 

اگه یکی دلش نخواس پاییز تموم شه و بره

 

تا ته دنیا واسه اون شب یلدا می شدیم

 

چقده دلم می خواس همه حسرتمونو بخورن

 

مثال عاشقا واسه تموم دنیا می شدیم

 

چقده دلم می خواس دیگه من وتو در میون نبود

 

همدیگه رو می بوسیدیم تا ابد ما می شدیم

 

تقویمای ما اگه امروز خیلی دوس نداشت

 

چشمامونو می بستیم و فردا سحر پا می شدیم

 

چقده دلم می خواس دلت پیش یکی دیگه نبود

 

حتی اگه یه مدتی تنها تنها می شدیم

 

باشه برو نداشتن حوصله رو بهونه کن

 

ما همونائیم که پیش ادما رسوا می شدیم؟

 

تجربه ی اومدنت یه درده مثل رفتنت

 

کاش واسه هم معجزه ی روز نبادا می شدیم

 

بذار که این اخر سری یه دونه ارزو کنم

 

کاشکه ما ها عاشق هم فقط تو رویا می شدیم

 

 شعراز مریم حیدرزاده

/ 0 نظر / 26 بازدید