دانشمندی می فرماید

 
 آب کم جو تشنگی آور بدست – تا بجوشـد آب  از بالا و پـسـت

به جای اینکه دربه در دنبال خوشبختی باشی ارزش درونت رو اونقدربالا بـبـر

که خوشبختی خودش به سمت تو دوان دوان بیاد منظورازخوشبختی پول نیست

  فرعون هم پولدار  اما گمراه و بدبخت  بود  -    درجات خوشبختی :

لذت ، آرامش خاطر، سلامتی ، آبرو ، پول ،همسر و فرزند خوب و . . . . .

ضمنا این گفته خدا :  خداوند از آسمـان   آبی نـازل کـرد   که در هـر رودی   بقـدر وسعـتـش  جـاری شـد

براحتی از معـنی  و پـیـامـش  نگـذر البته شـایـد  آب در اینجا   بـیـشـتر معـنی  حکمت بـده

شـایـد هـم مـنـظـورش ایـنـه کـه هـر کی خوش قلب تـره  ،  خوشبخت تـره 

--
 
/ 1 نظر / 27 بازدید