مراسم تشیع پیکر سردار رشیداسلام شهیدبابا ضیایی در سال 1366 شهرستان هشترود

         مراسم تشیع پیکر سردار رشید اسلام شهید بابا ضیایی فرمانده رزمی گردان ضربت محمد رسول الله آذربایجان غربی با حضور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 174 بازدید
آذر 96
5 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
4 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
11 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
8 پست
خرداد 90
1 پست