طبیعت
دامنه های سبلان از مناظر و چشم اندازهای زیبای استان اردبیل می باشد.