خوشا به حالت ای روستایی   چه شاد و خرم چه با صفایی

                       *************************

                        قابل توجه مسئولان گرامی