سلامتی:

1- آب فراوان بنوشید.

2- مثل یک پادشاه صبحانه        بخورید، مثل یک شاهزاده ناهار و مثل یک گدا شام        بخورید..

3- بیشتر از سبزیجات استفاده        کنید تا غذاهای فراوری شده.

4- بااین 3 تا Eزندگی کنید:

Energy  

Enthusiasm        (شورواشتیاق)

Empathy                   (دلسوزی و همدلی).

 

5- از ورزش کمک        بگیرید.

6- بیشتر بازی کنید.

7- بیشتر از سال گذشته کتاب بخوانید.

8- روزانه 10 دقیقه سکوت کنید        و به تفکر بپردازید.

9- 7 ساعت بخوابید.

10- هر روز 10 تا 30 دقیقه پیاده‌روی کنید        و در حین پیاده‌روی، لبخند بزنید.

 

شخصیت:

11- زندگی خود را با هیچ کسی        مقایسه نکنید: شما نمی‌دانید که بین آنها چه می‌گذرد.

12- افکار منفی نداشته باشید، در        عوض انرژی خود را صرف امور مثبت کنید.

13- بیش از حد توان خود کاری        انجام ندهید.

14- خیلی خود را جدی        نگیرید.

15- وقتی بیدار هستید بیشتر        خیال‌پردازی کنید.

16- حسادت یعنی اتلاف وقت، شما        هر چه را که باید داشته باشید، دارید.

17- گذشته را فراموش کنید.. اشتباهات        گذشته شریک زندگی خود را به یادش نیاورید. این کار آرامش زمان حال شما را        از بین می‌برد.

18- زندگی کوتاه‌تر از این است که        از دیگران متنفر باشید. نسبت به دیگران تنفر نداشته باشید.

19- با گذشته خود رفیق باشید تا        زمان حال خود را خراب نکنید...

20- هیچ کس مسئول خوشحال کردن        شما نیست، مگر خود شما.

21- بدانید که زندگی مدرسه‌ای می‌ماند        که باید در آن چیزهایی بیاموزید. مشکلات قسمتی از برنامه درسی        هستند و به مانند کلاس جبر می‌باشند.

22- بیشتر بخندید و لبخند        بزنید..

23- مجبور نیستید که در هر بحثی        برنده شوید. زمانی هم مخالفت وجود دارد.

 

جامعه:

24- گهگاهی به خانواده و اقوام        خود زنگ بزنید.

25- هر روز یک چیز خوب به        دیگران ببخشید.

26- خطای هر کسی را به خاطر هر        چیزی ببخشید.

27- زمانی را با افراد بالای        70 سال و زیر 6 سال بگذرانید.

28- سعی کنید حداقل هر روز به 3        نفر لبخند بزنید.

29- اینکه دیگران راجع به شما چه        فکری می‌کنند، به شما مربوط نیست.

30- زمان بیماری ،شغل شما به        کمک شما نمی‌آید، بلکه دوستان شما به شما مدد می‌رسانند، پس با        آنها در ارتباط باشید.

 

زندگی:

31- کارهای مثبت انجام        دهید.

32- از هر چیز غیر مفید، زشت یا        ناخوشی دوری بجویید.

33- عشق درمان‌گر هر        چیزی است.

34- هر موقعیتی چه خوب یا        بد، گذرا است.

35- مهم نیست که چه احساسی دارید، باید        به پا خیزید، لباس خود را به تن کرده و در جامعه حضور پیدا کنید.

36- مطمئن باشید که بهترین هم        می‌آید.

37- همین که صبح از خواب بیدار می‌شوید، باید        از هستی تان شاکر باشید.

38- بخش عمده درون شما شاد        است، بنابراین خوشحال باشید.

 

آخرین اما نه کم‌اهمیت‌ترین:

39- لطفا این موارد را به هر کسی        که می شناسید، بفرستید.

                                              

کمک کنیم تا پیام های مثبت همیشه در جهان جاری بماند و بازتاب آن        را در زندگیتان ببینید

--