اربعین سال 93از ورود به عراق وزیارت نجف اشرف و مسجد کوفه ومسجد سهله و کربلای حسینی و  کاظمین(انشاالله قسمت همه شیعیان باشد)