_ مسافر جاده عشق شدیم

بی آنکه بدانیم مقصد کجاست

بی هدف سوار بر اسب خواستن میتازیم

بی آنکه نام آرزویمان را بدانیم

بی آنکه بدانیم آرزویمان اشتباه است یا . . .؟

هر چه که باشد باشد

دوستش می داریم این اشتباه شیرین را ...

 

 

_ چقدر دلم میخواهد نامه بنویسم ،

 تمبر و پاکت هم هست ؛ و یک عالمه حرف...

کاش کسی جایی منتظرم بود !!

 
تصاویر زیبای عاشقانه

 

_ بعضی از ما فراموش می‌شویم

نه برای اینکه آدم خوبی نیستیم،

 بلکه به خاطر اینکه خیلی سر و صدا نمی‌کنیم !!!

 

 

_ کاش به زمانی برگردم که تنها غم زندگیم

شکستن نوک مدادم بود....

 

 

_ گفتمش دل میخری؟

پرسید چند؟

گفتمش دل مال تو تنها بخند

  خنده کرد و دل ز دستانم ربود

تا به خود باز آمدم او رفته بود

دل ز دستش روی خاک افتاده بود

جای پایش روی دل جا مانده بود ...